Новини

Приемно време през есенния триместър - 2017/2018

Всяка сряда от 10:30 до 11:30 часа  в каб. 443 съм на разположение за въпроси и консултации.

Приемно време през есенния триместър - 2015/2016

Всеки четвъртък от 12:30 до 13:30 часа в каб. 443 съм на разположение за въпроси и консултации. Заповядайте!

Приемно време през пролетния триместър - 2012/2013

Всеки четвъртък от 13:30 до 14:30 часа в каб. 443 съм на разположение за въпроси и консултации. Заповядайте! 

Приемно време през зимния триместър - 2012/2013

Всеки петък от 12:30 до 13:30 часа в каб. 443 съм на разположение за въпроси и консултации. Заповядайте! 

Консултации през есенния триместър - 2012/2013

Всеки вторник от 12:30 до 13:30 в 443. кабинет ще има консултации по Диференциални уравнения. Заповядайте! 

Subscribe to RSS - новини