Учебни дисциплини - 2017/2018

  1. Диференциални уравнения, Математика и информатика + ИТМОМ, II курс, редовно обучение
  2. Комплексен анализ, Математика, III курс, редовно обучение
  3. Математически анализ, Информатика, I курс, задочно обучение
  4. Комплексен анализ, Математика и информатика, III курс, редовно обучение

 

Учебни дисциплини - 2016/2017

Учебни дисциплини - 2015/2016

Учебни дисциплини - 2012/2013