Консултации през есенния триместър - 2012/2013

Всеки вторник от 12:30 до 13:30 в 443. кабинет ще има консултации по Диференциални уравнения. Заповядайте!