Приемно време през зимния триместър - 2012/2013

Всеки петък от 12:30 до 13:30 часа в каб. 443 съм на разположение за въпроси и консултации. Заповядайте!