Приемно време през пролетния триместър - 2012/2013

Всеки четвъртък от 13:30 до 14:30 часа в каб. 443 съм на разположение за въпроси и консултации. Заповядайте!