Резултати от изпита по ОДУ на 03.07.2013 г.

1001261092 - Среден (3)

1101261103 - Среден (3)

1101261106 - Слаб (2)

1201261107 - Среден (3)

1101051002 - Среден (3)

1101051003 - Среден (3)

1101051004 - Среден (3)

1101051006 - Среден (3)

1101051012 - Среден (3)