Учебни дисциплини - 2012/2013

  1. Диференциални уравнения, Информатика, II курс
  2. Магията на простите числа, Избираема дисциплина, II-IV курс, задочно обучение
  3. Магията на простите числаИзбираема дисциплина, II-IV курс, редовно обучение
  4. Математичен анализ II, Химия, I курс, задочно обучение
  5. Комплексен анализ, Математика и информатика, III курс

Резултати от изпита по ОДУ на 03.07.2013 г.