Учебни дисциплини - 2016/2017

  1. Модели на реални процеси, Информатика, II курс, задочно обучение
  2. Диференциални уравнения, Математика и информатика + ИТМОМ, II курс, редовно обучение
  3. Математически анализ 1, Математика, I курс, редовно обучение
  4. Математически анализ, Информатика, I курс, задочно обучение