Учебни дисциплини - 2020/2021

Здравейте, колеги от спец. Информатика, II курс, редовно обучение!
Заповядайте във виртуалната класна стая по Модели на реални процеси - 

https://classroom.google.com/c/Mzk2ODMwNDI3NjY1?cjc=3h2chpr

 
  1. Модели на реални процеси, Информатика, II курс, задочно обучение
  2. Модели на реални процеси, Информатика, II курс, редовно обучение
  3. Диференциални уравнения, МИИТ+ИТМОМ, II курс, редовно обучение
  4. Математически анализ, Информатика, I курс, задочно обучение
  5. Комплексен анализ, МИИТ, III курс, редовно обучение

 

Архив

2019/2020 2018/2019 2017/2018 
2016/2017 2015/2016  2012/2013