Приемно време през есенния триместър - 2015/2016

Всеки четвъртък от 12:30 до 13:30 часа в каб. 443 съм на разположение за въпроси и консултации. Заповядайте!