Добре дошли в моята Интернет страница

Assoc.Prof. Ph.D. Temenoujka Peneva - доц. д-р Теменужка Пенева

Доц. д-р Теменужка Пенева

Катедра Математически Анализ
Факултет по Математика и Информатика
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

Кабинет №443
бул. България №236, Пловдив 4003, България

t.peneva@gmail.com
tpeneva@uni-plovdiv.bg

(+359) 32 261 763
(+359) 888 857 432