Приемно време през есенния триместър - 2017/2018

Всяка сряда от 10:30 до 11:30 часа  в каб. 443 съм на разположение за въпроси и консултации.