Извънреден изпит на 19.04.2018 г.

На 19.04.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в каб. 443 ще се проведе извънреден изпит по Диференциални уравнения.

За консултация - на 12.04.2018 г. (четвъртък), от 11:00 часа в каб. 443, или на 17.04.2018 г. (вторник), от 10:30 часа в каб. 443.