Новини от tpeneva

Извънреден изпит на 19.04.2018 г.

На 19.04.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в каб. 443 ще се проведе извънреден изпит по Диференциални уравнения.

За консултация - на 12.04.2018 г. (четвъртък), от 11:00 часа в каб. 443, или на 17.04.2018 г. (вторник), от 10:30 часа в каб. 443.

Извънреден изпит на 24.02.2018 г.

На 24.02.2018 г. (събота) от 10:00 часа в 424 ауд. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини, на които съм била лектор. Заповядайте!

Отмяна на изпита на 27.01.2018 г.

Поради заболяване, извънредният изпит, обявен за 27.01.2018 г. (събота), се отлага. Нова дата за изпит ще бъде обявена възможно най-скоро в сайта на факултета и в този сайт. 

Приемно време през есенния триместър - 2017/2018

Всяка сряда от 10:30 до 11:30 часа  в каб. 443 съм на разположение за въпроси и консултации.

Приемно време през есенния триместър - 2015/2016

Всеки четвъртък от 12:30 до 13:30 часа в каб. 443 съм на разположение за въпроси и консултации. Заповядайте!

Приемно време през пролетния триместър - 2012/2013

Всеки четвъртък от 13:30 до 14:30 часа в каб. 443 съм на разположение за въпроси и консултации. Заповядайте! 

Приемно време през зимния триместър - 2012/2013

Всеки петък от 12:30 до 13:30 часа в каб. 443 съм на разположение за въпроси и консултации. Заповядайте! 

Консултации през есенния триместър - 2012/2013

Всеки вторник от 12:30 до 13:30 в 443. кабинет ще има консултации по Диференциални уравнения. Заповядайте! 

Нов сайт

Добре дошли в моя нов сайт.

Subscribe to RSS - Новини от tpeneva