Учебни дисциплини - 2015/2016

  1. Комплексен анализ, Математика и Приложна математика, III курс
  2. Магията на простите числа, Избираема дисциплина, II-IV курс
  3. Математически анализ, Информатика, I курс, задочно обучение
  4. Комплексен анализ, Математика и информатика, III курс