Извънреден изпит на 24.02.2018 г.

На 24.02.2018 г. (събота) от 10:00 часа в 424 ауд. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини, на които съм била лектор. Заповядайте!