Магията на простите числа - 2015/2016

ВАЖНО! На 4.04.2016 г. от 13:00 часа в 443 каб. ще има поправка на теста. 

 

Конспект

 1. Разлагане на числата на прости множители. Алгоритъм на Евклид. Делимост на целите числа. Най-голям общ делител и най-малко общо кратно на няколко числа. Теорема за деление с остатък. Алгоритъм на Евклид и приложения. Основна теорема на аритметиката. 

 2. Числови сравнения. Основни понятия. Свойства на сравненията.

 3. Прости числа и съвършени числа. Разпределение на простите числа. Решето на Ератостен. Съвършени числа. Числа на Мерсен и Ферма.

 4. Теореми на Ферма и Ойлер. Псевдопрости числа. Теорема на Ферма. Бързо степенуване. Функция на Ойлер. Теорема на Ойлер. Генериране на редици от случайни битове.

 5. Китайска теорема за остатъците. Сравнения от първа степен с едно неизвестно. Системи сравнения от първа степен с едно неизвестно. Китайската теорема за остатъците. Свойства на функцията на Ойлер.

 6. Някои техники за разлагане на числата като произведение на прости множители. Алгоритъм на Ферма. Подобрение на Крайчик. Два алгоритъма на Полард.

 7. Криптосистемата RSA. Основна идея. Криптиране и електронни подписи. Атаки срещу RSA.

 8. Криптография, базирана на теорията на квадратичните остатъци. Квадратични остатъци и неостатъци. Символи на Льожандър и Якоби. Закон за реципрочност на квадратичните остатъци. Алгоритъм за „хвърляне на монета по телефона“. Криптосистема на Голдвасер-Микали и приложения.

 9. Схема на Шамир за разпределение на частни ключове.

 10. Електронно гласуване.

 11. Доказателство с нулево разгласяване (zero-knowledge proof).

Литература

 1. Bressoud, David M., Factorization and Primality Testing, Springer-Verlag, 1989.

 2. Начев, Н., Теория на числата, Пловдивско университетско издателство, 2002.

Учебни материали

Резултати от изпити

 

 

Коментари

снимка на tpeneva

Всеки петък от 12:30 до 13:30 часа в каб. 443 съм на разположение за въпроси и консултации. Заповядайте!

снимка на tpeneva

На 29.01.2016 г. няма да има лекции по "Магията на простите числа" поради заболяване на преподавателя. 

снимка на tpeneva

На 12.03.2016 г. (събота) от 9:15 до 12:30 в 535 к.з. ще имаме извънредни занятия, презентации на студенти и писмен изпит. 

За успешното приключване на дисциплината е необходимо (но не достатъчно) всеки студент да създаде своя криптосистема RSA и с нейна помощ да криптира своя любима сентенция.

За целта разгледайте Лекция 5 и използвайте Разширената кодова таблица от секцията Учебни материали.  След това изпратете публичния ключ $(n, e)$ и списъка с криптирани съобщения $c_i$ на адрес tpeneva@uni-plovdiv.bg

снимка на tpeneva

Дали стана ясно, че ако някой иска да представи проект, трябва да го направи и под формата на презентация в събота? 

Пишете, за да уточним темата...

снимка на tpeneva

В Резултати от изпити са публикувани резултатите от самостоятелната работа през триместъра, изпита на 12.03.2015 г. и допълнителни указания.

Продължавайте да изпращате своите криптирани любими сентенции, които са задължително условие за приключване на изпита. 

снимка на tpeneva

На 4.04.2016 г. от 13:00 ч. в 443 каб. ще има поправка на теста. Който още не е изпратил криптирано съобщение, е желателно да го направи преди поправката.