Актуално

Комплексен анализ - 2020/2021

 Конспект

 1. Комплексни числа. Редици и редове от комплексни числа.
 2. Множества от точки в комплексната равнина. Стереографска проекция.
 3. Функции на комплексна променлива. Непрекъснати функции. Производна на функция на комплексна променлива. Аналитични (холоморфни) функции.
 4. Необходими и достатъчни условия за диференцируемост (условия на Коши-Риман). Хармонични функции.
 5. Криви в равнината. Конформни изображения.

Диференциални уравнения - 2020/2021

Обучението по дисциплината Диференциални уравнения ще се провежда дистанционно. Учебни материали, линк за лекциите и упражненията в Google Meet, както и друга информация ще се публикуват в Google Classroom с код g4mab2n.

Модели на реални процеси - 2020/2021

Обучението по Модели на реални процеси ще се провежда дистанционно. Учебни материали, линк за лекциите и упражненията в Google Meet, както и друга информация ще се публикуват в Google Classroom с код jh4g5wp.

Модели на реални процеси - 2020/2021 - задочно обучение

Обучението по тази дисциплина по програма трябва да бъде присъствено, но заради извънредната епидемична обстановка, студентите ще имат възможност да учат и дистанционно с помощта на видео лекции и упражнения, които ще бъдат публикувани в Google classroom с код k3zfryn. 

Диференциални уравнения - 2019/2020

Конспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
 2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
 3. Точни диференциални уравнения. Интегриращ множител.
 4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.

Модели на реални процеси - 2019/2020

Конспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
 2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
 3. Точни диференциални уравнения. Интегриращ множител.
 4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.

Модели на реални процеси - 2019/2020 - задочно обучение

Важно съобщение! 

На 27.06.2020 г. (събота) от 10:00 часа в Google Meet: https://meet.google.com/ozj-jgmi-cie ще се проведе изпит по Модели на реални процеси. Моля, пишете ми на t.peneva@gmail.com до 25.06.2020 г. да заявите участие в изпита. 

Комплексен анализ - 2018/2019

Конспект

 1. Комплексни числа. Редици и редове от комплексни числа.
 2. Множества от точки в комплексната равнина. Стереографска проекция.
 3. Функции на комплексна променлива. Непрекъснати функции. Производна на функция на комплексна променлива. Аналитични (холоморфни) функции.
 4. Необходими и достатъчни условия за диференцируемост (условия на Коши-Риман). Хармонични функции.
 5. Криви в равнината. Конформни изображения.
 6. Цяла линейна трансформация. Реципрочна трансформация. Дробно-линейна трансформация.

Модели на реални процеси - 2018/2019

Конспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
 2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
 3. Точни диференциални уравнения. Интегриращ множител.
 4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.

Страници

Subscribe to RSS - Актуално